Accueil > Pleins feux > Atelye pou bay aktivite telesant nan tout peyi a jarèt

Atelye pou bay aktivite telesant nan tout peyi a jarèt

Publié le vendredi 18 septembre 2009, par Animation Telecentre

Samdi ki te 5 septanm 2009, 26 animatè ak animatris divès telesant nan tout rakwen peyi a [1] ansanm ak ekip Telesant jèn yo (Gwoup Medyaltènatif ap anime) te patisipe nan yon atelye travay sou telesant an Ayiti yo nan vila Manrèz nan tèt Tijo (Pòtoprens).

Yo te òganize atelye sa a nan objektif pou reflechi sou tout poblèm sant sa yo konn rankontre epi pou rive bay tout aktivite (finans, teknoloji, sosyal) telesant yo jarèt.

Yo te gade tou ki jan sant sa yo pèmèt mounn konnen sa yo rele teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon, kidonk TIC yo, ki jan entènèt la itil popilasyon an ak sèvis boukantay mesay oswa pou rele fanmi ak lòt sèvis ankò.

Se nan kad pwojè ki pote non « ACT !IVATE », ki bay tèt li misyon rive fè sant sa yo travay ansanm, atelye a te fèt. .

Oganizatè yo te komanse aktivite yo ak rezilta ankèt sou telesant Ayiti yo. An apre, yo te rantre dirèk dirèk nan 2 atelye travay.

Chak nan gwoup yo te brase lide sou defi yo gen pou leve, bon bagay yo konn rankontre nan esperyans telesant yo, ki wout osinon ki posiblite pou mete kanpe yon platfom oswa yon alyans ant tout telesant karayib yo.

Te gen yon moman pratik avèk sit ofisyèl tout telesant isit an Ayiti yo, ki gen kòm adrès www.telecentres.ht, kote tout patisipan ki te la yo te fè egzèsis mete enfòmasyon telesant pa yo sou li.

Atelye 5 septanm 2009 la te rive fèt gras ak sipò plizyè patnè, tankou fundación Taigűey, Asosyasyon ayisyen sou teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon (Ahtic) ak Gwoup Medyaltènatif.


[1Te gen reprezantan Marigo, Kap Wouj ak Fon Jan Nwèl nan Sidès, kominn Delma, katye Solino ak Tigwav nan Lwès, Gwo Mòn nan Latibonit, Okay nan Sid.