Accueil > Pleins feux > Jen yo sou Channmas premye me 2009

Jen yo sou Channmas premye me 2009

Publié le mercredi 6 mai 2009, par Animation Telecentre

Jen Pent ki tap ekspoze travay liNan peyi d Ayiti, premye me make fèt agrikilti ak travay. Abityelman, toujou gen gwo manifestasyon kiltirèl tout kalite ki akonpanye dat sa a nan Pòtoprens ak nan kèk lòt vil pwovens.

Nan okazyon premye me 2009 la, te gen yon gwo espozisyon agrikòl, endistriyèl ak atizanal ministè agrikilti ak patnè li yo te òganize sou channmas.

N ap fè sonje, an 2008, pa t gen espozisyon sou channmas paske pa t gen moun nan tèt gouvènman an nan epòk premye me a.

Ane sa a, tèm yo te kenbe pou espozisyon an se te : Solidarite patwon, ouvriye, atizan se sewòm pou ranfòse pwodiksyon nasyonal la. Li te dire kat jou, soti jedi 30 avril pou rive dimanch 3 me 2009 nan aswè.

Aktivite yo te tanmen ak yon lansman ofisyèl responsab yo te fè nan Mize Panteyon Nasyonal Ayisyen (MIPANA).

Nan vandredi swa premye me, te genyen yon konferans deba sekreteri d Eta pou pwodiksyon bèt nan peyi a te òganize sou zafè maladi kochon, sa yo rele « pès pòsin » lan.

Apre sa, te genyen espozisyon tout kalte bèt, tankou pwason, reken, poul, elatriye, sou plas Ponpye.

Te genyen tou espozisyon plant ak flè pou fè kay bèl. Pi lwen sou plas Desalin nan, te genyen anpil pwodwi atizana (chapo pay, sandal, bijou, rad, biblo, tablo ; bagay pou fè dekorasyon elatriye), moun te ka gade epi achte.

Te genyen tou, pwodwi pou moun manje, tankou kasav, kremas, likè, manba, lalo, tchaka, tonmtonm ak anpil lòt.

Anbyans ki te genyen sou channmas la te sanble tèt koupe ak sa ki konn genyen lè kanaval. Te geyen animasyon didje, animasyon twoubadou ak plizyè lòt. De dènye jou yo, te geyen cha mizikal ki t ap defile ak moun ki t ap danse arebò l.

Jen yo te patisipe anpil, ni tankou moun ki vin espoze, ni tankou moun ki vin vizite .

Pifò jèn, telesant pou jèn yo te poze kesyon, di yo te byen wè aktivite sa a.

Pou yo, se te yon okazyon anplis apre kanaval ak rara pou moun pran plezi yo nan peyi a ki deja manke bagay sa yo.

Se te tou okazyon pou anpil ti aktivite ekonomik fèt epitou pou yo mete tout kalite pwodwi nou fè nan peyi a an valè. .