Accueil > Actualités > Jounen entanèsyonal lang ak kilti kreyòl

Jounen entanèsyonal lang ak kilti kreyòl

Publié le samedi 28 octobre 2006, par Invité-e du Telecentre des Jeunes

Moun ki pale lang Kreyol òganize tout yon pil aktivite pou selebre jounen lang Kreyol 28 oktob. pa egzanp , nan peyi kanada , se pandan tout mwa oktob la yo selebre kokennchenn evènman saa sou plizyè fòm, tankou teyat, konferans, konsè, elatriye.

Manifeatyon sa yo gen pou objektif mete an valè patrimwàn kreyòl kanadyen an, favorise tolerans, zanmitay, fratènite nan mitan tout pep, sitou sila yo ki pale kreyòl.

An Ayiti yo selebre gwo jounen sa a ak manifestasyon kiltirèl. Nan fakilte lengistik ane saa, etidyan yo oganize yon bouyon kiltirel kote gen konferans, deba, espozisyon tablo ak kolye epi tou vann kek liv ak « cd » otè ki ekri nan lang lan.

Jounal Bon Nouvèl , yon jounal an kreyòl, nan tèt kole ak sosyte ak kominikasyon sosyal ( SAKS) oganize yon dividal aktivite nan oditoryòm lise Marijàn sòti 9è pou 4è. Pandan jounen saa gen : brase lide sou lang kreyòl la ki dwe rantre pifon nan sistèm edikasyon peyi a , espozisyon liv kreyol, elatriye.

UNESCO te adopte Jounen entènasyonal lang ak kilti kreyol nan lane 1983. Yo te kenbe denye vandredi nan mwa oktòb pou selebre kalte gwo evennman saa.

Jounen jodi a se plis pase 15 milyon moun ki pale Kreyòl sou yon baz liksikal franse.