Accueil > Pleins feux > Pòt ouvèt nan Telesant Jèn yo

Pòt ouvèt nan Telesant Jèn yo

Publié le vendredi 28 mars 2008

Li te apenn 10è nan maten 7 mas 2008 la lè jèn nan anviron yo te kòmanse vini nan telesant lan, jèn sa yo te benefisye aksè Entènèt gratis ak asistans nou te bay nan okazyon sa a.


Tout ekip animasyon Telesant la te motive pou aktivite sila a, pou te esplike vizitè yo ki sa yon telesant ye, pou ki bi li prezan nan kominote a.

Animatè telesant yo te pwofite di yo tout kijan yo kab fè yon itilizasyon avèk sans entènèt la.

Se te yon okazyon tou pou nou te relanse Telesant la ak nouvo materyèl ki pèmèt akeyi plis vizitè nan lè ouvrab nou yo, nouvo tarif tipikman sosyal jan fonksyoman yon telesant mande sa, san bliye yon konsiderasyon espesyal sou tarif yo pou fi yo ke nou konnen ki viktim anpil de esklizyon ak frakti nimerik ki ap frape edikasyon yo.

Pwojeksyon te komanse a twa zè trant konsa. Premye fim nou te bay la rele "Nou bouke". Li rakonte ki jan li pa fasil pou fanm yo jwenn travay sou baz pwofesyonèl, ki jan enpinite ankouraje vyòl sou medam yo.Dezyèm fim nan rele "Fòk nou pale". Li esplike reyalite fanm ki viktim vyolans konjigal de sipò ke ka yo nesesite.