Accueil > Actualités > Seri fim ak dokimantè rekoumanse pase nan espas Telesant jèn

Seri fim ak dokimantè rekoumanse pase nan espas Telesant jèn

Publié le mardi 22 mai 2012, par Telecentre des Jeunes

Nan apremidi jedi 17 me 2012, apeprè yon ventèn jenn fi ak jenn gason gade yon fim ki fèk soti sou istwa lavi jeneral Tousen Louvèti, nan peryòd kolonizasyon an.

Se nan espas Telesant jèn, nan Dèlma 51, jèn yo te suiv istwa lavi Tousen, yon zèv ki soti nan imajinasyon yon franse ki rele Philippe Niang.
Se aktè ayisyen, Jimmy Jean-Louis, ki jwe wòl Tousen nan fim sa a.

Fim nan gen 2 moso ki dire an tou 3 èd tan.

Jèn, ki te vin asiste fim nan, te on ti jan santi yo souke anpil sou jan yo te wè kolon yo te sèvi ak anpil vyolans nan tan kolonizasyon an.

Apre seyans lan, anpil nan yo te rete chita, kòm si yo pa t ka deplase, tèlman istwa yo sot viv la te vire lòlòy yo. Jèn yo t ap reflechi sou ki kalte leson, yo ka tire de zak maspinay kolon franse te fè sou esklav yo.

Fim nan pèmèt yo konprann wòl Tousen, Desalin ak Kristòf, nan goumen pou Ayiti vin tounen yon peyi grandèt, ki granmoun tèt li.

Jèn yo aprann konnen pi byen ki sa k esplike Tousen te deparye ak neve l Moyiz, ki sanble pa t antre nan dimansyon politik goumen kont kolon yo.

Konsa, batay pou derasinen sistèm kolon yo pa t fasil.

Tousen te blije fè antre soti ant gwo pisans, tankou Espay, Angletè ak Lafrans, pou ka rive jwenn zouti ki ka sèvi pwòp kòz batay esklav yo pou Lendepandans.

Apati bon jan estrateji, Tousen te rive ekri premye manman Lwa peyi d Ayiti, konstitisyon 1801 an, ki te koumanse defini yon seri prensip ki dwe sèvi gid pou nasyon tou nèf, esklav yo ta pral mete kanpe a.

An menm tan tou, fim nan fè chonje valè prejije blan franse te genyen, nan epòk lan, kont esklav ak gwoup moun yo te rele « afranchi » yo.
Fim nan louvri je tou sou valè richès Lafrans te vòlò nan epòk lan.

Apre yon zatrap, lè yo te rive met men sou Tousen, al fèmen l nan yon kacho an Frans, blan franse te kwè Tousen te sere yon trezò sou teritwa Ayiti a.

Telesant Jèn Dèlma 51 an anvizaje pou repase fim sou Tousen an ankò, pou lòt gwoup jèn ki nan lekòl toupre.

Jèn fi ak jèn gason, ki te prezan yo, kase randevou pou yon lòt jou, pou asiste yon lòt fim oswa dokimantè ki ka pèmèt yo ranfòse aprantisay yo nan lavi a.

Se poutèt sa, fim sou Tousen Louvèti a te ankouraje jèn yo gade dèyè, pou yo rive vin konprann pi byen reyalite jodi a ak konstwi demen avèk plis fòs ak enèji.

Pwochen randevou a, se vandredi premye jen 2012, a 1 è nan apremidi, toujou nan espas Telesant Jèn, Dèlma 51 nimewo 6.
Fwa sa a, jèn yo ap kapab gade dokimantè ki rele « Pasaj ».

Se yon dokimantè ki eseye montre tray fanm ayisyen, nan kesyon komès ak peyi panyòl (Repiblik Dominiken), espesyalman nan zòn fontyè ant 2 peyi ki sou zile a.

Menm jan animatris ak animatè yo te di sa jedi 17 me 2012 la, Telesant Jèn lan ap tann tèks nan men jèn ki patisipe nan seyans sa yo.

Telesant lan ap mete tèks sa yo nan espas entènèt www.telecentre-haiti.org

Jèn yo ka ekri nou nan telecentre@medialternatif.org, oubyen gm@medialternatif.org