Accueil > Pleins feux > Sezon siklòn an Ayiti

Sezon siklòn an Ayiti

Publié le jeudi 25 août 2011, par Telecentre des Jeunes

Par Daphcar Henry, assistante animatrice du télecentre des jeunes

Se moman tristès pou tout Ayisyèn ak Ayisyen

Se epòk tout moun nan benyen chen

De tan twa mouvman, Pòtoprens inonde

Ak tout lòt pwovens, tankou Gantye

- 

Nan kanton an, menm si ou se gwo pwopriyetè,

Ou tounen lokatè san w pa wè

Alèkile fok ou tann li fè klè

Pou w pa al nan lanfè, ki tankou kout zèklè

- 

Apre 12 janvye 2010, tout moun se anba tant

Anba anpil gwo vye kout van

K ap toumante lespri n,’ jouk nan vant

San konte lè nou dwe

Sa n te achte

Kay manzè Litan

- 

Ayisyèn ak Ayisyen,

Se nou tout ki konsène

Nou p ap rete

Pou n di

Sa p ap deranje n

San n pa sonje

Si se vi n

Ki an danje

Men nou nan pat la,

Konsa n a repare n.

Pòtoprens, 17 dawou 2011