Accueil > Grain de sel > Textes poétiques de jeunes de la commune de Bassin (Gonaïves)

Textes poétiques de jeunes de la commune de Bassin (Gonaïves)

Publié le lundi 11 décembre 2006, par Animation Telecentre

Des jeunes de Gonaives sont fiers de vous présenter ici leurs poèmes qu’ils ont réalisés parallèlement à une formation informatique au Comite Catholique pour la Formation à la Protection de l’Environnement (CCFPE). Ils ont aussi travaillé la mise en page de leurs poèmes. Vous pouvez ouvrir le document en bas pour admirer leur travail.

La vie au Gonaïves

Gonaïves la bou ak pousyè. Se 2 bagay sa yo k ap fè aktyalite.Lè ou rive nan wonpwen ansyen komisarya-a ou prèske pa anvi viv, n ap mande kisa otorite yo ap di ak sa ? paske nan kèlke jou se louvèti lekòl la. Si otorite yo pa janm di anyen, nou rete kwè poko ap gen lekòl la vil la. Paske

Gonaïves la bou ak pousyè
Gonaïves se dlo se la rivyè
La vi nan gonayiv pa fasil
La vi nan gonayiv se difisil
Fòk ou gen fyèl pou viv nan vil sa-a
Ou pa dwe pè pou kontrekare lavi nan vil sa-a
Pa pè redi pou w ka manje
Si w pè redi vi w an danje
Ayiti lanfè
Ayiti se fè.

Dormévil Brusly

Cheve yo

Konsey mwen ta remmen pote pou jèn en Ayiti,
Nou dwe pren swen cheve yo, pa kite yo sale.
Epi koupe yo chak kenz jou pou yo pi bel.
Le maten, lè nou leve lave yo akchanpou,
Konsa y’ap vin pwop et yo p’ap pran pou.
Se sa kif è mwen nande pou tout kamarade,
An ayiti pa kite anpil cheve ; ak rad sal.
Frè m’ yo, Ayisyen k ap viv an Ayiti aprann viv,
An nou mache di tout frè nou yo, pou yo vin :
Koupe tout gwo cheve yo. Se konsey sa a m’pote.

Wilèm

La paresse

Mwen pa renmen la pares paske
Li fem pa ka reyalize
Sou mwen tou moun ap di vye koze
Men m manman m pa janm pale
Si telman li we jan vi a ye
Li oblije riposte paske
Li we jan vi m andanje
Li di pitit mwen oblije al travaye
Paske pa gen anyen serye
Mwen di manman ou pa bezwen pe mwen pap neye

Luckner

La force

Nan tan esklavaj nou te gen fos
Pandansetan nou te konn travay
Met nou yo te konn fe nou met fos
Paske san fos nou paka travay
Travay se fos nou nou dwetray
Linyion se fos nou an nou bay fos
Nou travay anpil nan tan esklav
Esklav yo libérer avek fos
Konsa se avek fos nou kite travay
Travay san fos nou pa gen travay

Bresil Presner

Pasyans

Yon moun ki gen pasyans
Li kapab fè tout bagay
Lè l’ap range yon mashin li pran pasyans
L’ap byen range
Si l’ap range yon televizyon li pran pasyans
L’ap range byen
Li gen yon bagay ki anfouye depil sèvi ak pasyans
L’ap jwenn li
W’ap koupe yon planch ou dwe pran pasyans poul ka sòti byen
W’ap pentire yon mezon fok ou pran pasyans poul ka bel
W’ap file yon fanm ou dwe pran pasyans pou ka jwenn repons
Si yon moun pa gen pasyans anyen
Ak pasyans ou kapab fè tout bagay.

Claudy Prévilon

L’amour

Un amour est un fleuve
Un amour est une veuve
L’amour c’est la nature
L’amour c’est la nourriture
En amour il y a la charité
En amour il y a la fidélité
Dans mon cœur il y a un grand amour pour Annette
Dans mon cœur il y a un grand amour pour Brunette
Quand je marche dans la rue il y a un homme qui m’a aimé
Quand je marche dans la rue il y a un bonhomme qui aime.
L’amour est un homme aveugle...

Pierre Daniel

La timidité

Timidite a rann moun yo timid
Paske gen moun ki rive nan
Sosyete a rand yo timid paske nan yon
Sosyete moun yo dwe gen fömasyon
Depi lakay yon moun ou pa dwe timid
Timite a pa bon pou elèv leköl
Si pandan ou leköl la
Profesè a poze yon kesyon nan sal
Si pandan ou nan sal la profesè a poze yon kesyon
Nan clas la köman pou fè repon kesyon an.

Délion Ephésien

Travail

Lekol bon pou moun ale
Yon moun dwe ale lekol
Moun ka prale lekol ap rive kote li vle ale
Yon moun pap reusi vi sa a si ou pa ale lekol
Ale lekol gen anpil difikilte
Yon moun ki pa vle travay ap twouve anpil pwoblem
Si yon moun kenbe lekol wap rive nan fakilte
Travail lekol mande anpil prekosyon
Elev lekol konn fe anpil aksyon
Travay nan nivo prime mande pasyans
Nan lekol moun dwe gen konsyans

Beby Dorvil

Chè Doline

O Doline chéri d apre tout peripesi
ke mwen pase pou ou mwen sezi
Mwen santi m kontan deske ou toujou kenbe
Prestij ou byen, si ou toujou kenbe
Konsa na va viv jis ka lanmo
Se konsa ma va gen lanmou pou ou
Ki pap janm fini, e mwen ta renmen pou
Gen yon lanmou konsa pou mwen
E pitit nou a va gen yon bon pwenen
nan peyi Ayiti .

Daniel Emkey

La femme

Fanm lan se la vi pou tout gason
Fanm lan gen pasyans pou tout gason
Fanm lan se richès pou tout gason
San fanm pa gen gason
Si se pat fanm gason pa viv
Fanm lan gen dousè pou tout gason
Fanm lan se trezò pou gason
Fanm lan gen amou pou gason
Se fanm lan ki fè gen vi
An fen fanm se kle lavi gaso

Ferdinand Lugadie

Le Comite Catholique pour la Formation à la Protection de l’Environnement (CCFPE)

Devlopman nan yon komite

Devlopman anndan yon komite se pa yon bagay ki fasil ;
Devlopman pa gen ni milite ni sivil ;
Si tout sitwayen te gen bon jan volonte ;
Tout bagay nan kominote a t ap byen mache ;
Nan devlopman fok gen bon jan transparans ;
Konsa tout sitwayen ap gen menm chans
Travay nan devlopman se yon travay pou tou tan ;
Le ou travay anpil nan devlopman ;
Se komsi se yon plan ou te simen ;
Le wap rekolte l wap rekolte san plenyen.

Dorvil Jackson

A la mod se movè

Poukisa tout moun vle a la mod
Nan yon peyi ki pa gen yon bon mod
Medam yo, jen yo di yo a la mod
Kale lonbrit ? vle di a la mod
Pantalon sou bouda a la mod
Mache toutouni a la mod
Mete chenn nan pye a la mod
Se zanmi m li ye vle di a la mod
Nan achete mod achete mod
Piga mod mennen nan mog ! mod.

Bien - Aimé Nikerson

L’Homme

Gason se moun ki pi redi
Gason se chache mange nan peyi
Gason ap toujou kanpe fèm avèk Fanm yo
Malgre moman difisil yo
Aba tout fi k ap pase tout gason nan tenten
Nan fè manje chen
N’ap mande Dondye pou l di yon nan sa
Pou gason kapab soulaje ak lavi sa
Gason se poto mitan tout fi
Nan pote lavi.

Pierre Roberson

L’école

Maintenant je vais à l’école
J’apprends chaque jour ma leçon
Le sac qui pend sur mon épaule
Dire que je suis un garçon très grand
Quand le maitre parle j’écoute
Et je retiens ce qu’il me dit

Paul Previlon

Messages

 • s’il vous plaît, pensez à vos lecteurs qui ne comprennent pas le créole, mais qui aiment la poésie.

  merci pour une prochaine traduction

 • « Message aux jeunes gonaiviens,iennes »

  permettez de vous l’envoyer au style poétique.

  Ville gonaives,

  ville des jeunes,

  Jeunes souffant,

  soufrant d’environnement.

  Jeunes revoltant,

  Jeunes au blessure,

  Blessure politique,

  Politique d’imigration,

  Politique de mode,

  Mode guetho.

  Ville gonaives,

  ville des jeunes

  Jeunes innoscents

  Innoscent de leurs miseres,

  misere d’infrastructure,

  Misere résignée,

  resignation familialle,

  Resignation gouvernementale.

  Ville gonaives,

  Ville de l’independance,

  Independance kidnappée,

  Kidnapping linguistique.

  VIlle gonaives,

  Ville des jeunes,

  jeunes forts,

  Force mentale,

  mentalité propre,

  Propreté juvenille.

  Ville Gonaives !!!

  Stamson Jeanty.

  Pétion Ville, Haiti.